Lauwersland Online - Proces-verbaal voor vernieling van zwaluwnesten op Lauwersoog

Proces-verbaal voor vernieling van zwaluwnesten op Lauwersoog

Op maandag 8 mei heeft een 58-jarige man uit de gemeente Ferwerderadiel een proces-verbaal gekregen omdat hij tijdens werkzaamheden op het haventerrein van Lauwersoog de nesten en holen van de beschermde oeverzwaluw heeft vernield.

Het team Milieu van de politie Noord-Nederland kreeg afgelopen maandagochtend een melding dat er in een paar zandbulten een kolonie van ongeveer 50 oeverzwaluwen zat. Er waren holen in het zand met daarin de nesten van de oeverzwaluw. De melder was bang dat het zand werd afgegraven waardoor de nesten zouden worden verstoord.

Toen een agent van het team Milieu met een handhaver van de provincie een kijkje ging nemen, bleek dat er met een mobiele kraan in de zandbulten was gegraven waardoor de nesten zijn vernield. Het bleek dat er reconstructiewerkzaamheden werden uitgevoerd en het was het bedrijf niet bekend dat er oeverzwaluwen met nesten en holen aanwezig waren.

De 58-jarige kraanmachinist vertelde dat hij degene was die de nestwand van de zwaluwen had vernield. Er wordt zowel tegen de machinist als tegen het bedrijf waar hij voor werkt proces-verbaal opgemaakt omdat zij hebben nagelaten te controleren of er vogels of andere beschermde dieren in de zandbulten aanwezig waren.

De oeverzwaluw

De oeverzwaluw is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn oeverzwaluwen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de oeverzwaluw is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

© Politie.nl