Lauwersland Online - Provincie en gemeenten per 1 januari over op groene energie

maandag 31 december 2018

Provincie en gemeenten per 1 januari over op groene energie

Alle gemeen­te­lijke en provin­ciale gebouwen, bruggen, sluizen, straat­lan­taarns en kermis­at­trac­ties in de gemeenten Groningen, Het Hoge­land, Midden-Groningen, Wester­kwar­tier en Delf­zijl werken vanaf 1 januari 2019 op groene stroom. Ook de energie voor de gebouwen van de Veilig­heids­regio en Omge­vings­dienst komt voortaan uit duur­zame ener­gie­bronnen, zoals zonne­pa­nelen en wind­mo­lens.