Lauwersland Online - Raadsleden BMWE op werkbezoek naar de gemeente Hollands Kroon

Raadsleden BMWE op werkbezoek naar de gemeente Hollands Kroon

Afgelopen vrijdag hebben de vier gemeenteraden en colleges van BMWE -de toekomstige gemeente Het Hogeland- een vervolg gegeven aan de excursies in het kader van het herindelingsproces.

Onlangs verkenden zij al de vier eigen gemeenten: Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Deze keer stond een bezoek aan een andere gemeente op het programma om daarmee inspiratie op te doen.

Er is gekozen voor een bezoek aan de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland. Een gemeente die in 2012 tot herindeling over is gegaan en de organisatie op een vernieuwende wijze vorm heeft gegeven. De gemeente Hollands Kroon heeft veel overeenkomsten met de toekomstige gemeente Het Hogeland. Zo is er een vergelijkbaar inwoneraantal, is het een plattelandsgemeente en is het gelegen aan de Waddenzee.

De raads- en collegeleden kregen informatie over de wijze waarop de gemeente Hollands Kroon functioneert. Er werd onder andere uitleg gegeven over dienstverlening, burgerkracht, bestuurlijke vernieuwing en ervaringen uit het herindelingstraject werden gedeeld.

Met deze excursie is er voorlopig een eind gekomen aan de werkbezoeken. Met de opgehaalde informatie wordt verder vorm gegeven aan het tot stand komen van de nieuwe gemeente Het Hogeland.