Lauwersland Online - Rad van Natuur bij Buitenplaats Reitdiep

Rad van Natuur bij Buiten­plaats Reit­diep

Het Groninger Land­schap orga­ni­seert op woensdag 16 augustus om 14:00 uur de jeug­dac­ti­vi­teit Rad van Natuur bij bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep.

Wat weet jij van de natuur en hoe bekend ben jij met de omge­ving van Buiten­plaats Reit­diep? Geef een slinger aan het rad en de pijl wijst je een natuur­lijke opdracht aan. Aan het einde van het spel weet je veel meer van de natuur!

Deze acti­vi­teit is geschikt voor alle leef­tijden.


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: woensdag 16 augustus 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: deel­name is gratis en aanmelden is niet nodig


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.

Lauwersland Online - Rad van Natuur bij Buitenplaats Reitdiep


Over Het Groninger Land­schap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto's: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Land­schap