Lauwersland Online - Reddingboot Gebroeders Luden

Reddingboot Gebroeders Luden

De redding­boot Gebroe­ders Luden is één van de 5 boten van het type Carlot. De Gebroe­ders Luden meet 21 bij 4 meter en is in 1965 gebouwd op de werf van de Gebroe­ders Nies­tern te Delf­zijl en is bekos­tigd uit het legaat van de heer J.W.A. Luden naar aanlei­ding van het verdrinken van diens broer Hendrik in de Noordzee op 21 juli 1924.

Zij kwam in 1965 in de vaart op het station Oost­ma­horn als opvolger van de legen­da­ri­sche zelf­rich­tende redding­boot Insu­linde. De voort­stu­wing gebeurt door middel van twee 8 cilinder Krom­hout­mo­toren Type 8TS117.

Toen in 1969 de Lauwerzee werd afge­sloten, is de Gebroe­ders Luden naar Lauwersoog verhuisd. In 1996 werd een snel­lere redding­boot op Lauwersoog gesta­ti­o­neerd en werden de Gebroe­ders Luden en twee zuster­schepen verkocht aan de IJslandse redding­maat­schappij (ICE-SAR).

Na 9 jaar IJsland kwam de Gebroe­ders Luden terug naar waar zij hoort: Lauwersoog. In 2006 werd de Stich­ting tot Behoud opge­richt en de Gebroe­ders Luden aange­kocht van de KNRM. Met in de KNRM-periode 967 geredden en in totaal 40 dienst­jaren is ze nu met pensioen.


Redding­boot Gebroe­ders Luden
Haven 20
9976 VN Lauwersoog

Bezoek voor meer infor­matie de website www.gebroeders-luden.nl !


Lauwersland Online - Reddingboot Gebroeders Luden


De Gebroe­ders Luden is te huur voor diverse acti­vi­teiten:

• Cultu­rele vaar­tochten
• Fami­lie­feestjes
• Team­buil­ding
• Asver­strooiing op zee
en meer…