Lauwersland Online - Restauratie molen Rust Roest in Munnekezijl voltooid

Restauratie molen Rust Roest in Munnekezijl voltooid

Met het demonteren van het wiekenkruis en het naar beneden halen van de kap ging op 26 mei vorig jaar de restauratie van molen Rust Roest in Munnekezijl van start. Bijna een jaar lang is er gewerkt aan het restaureren en weer maalvaardig maken van de molen.

De Molenmakers uit Tzummarum hebben de klus uitstekend geklaard. Zo zijn onder andere de door roest aangetaste stalen roeden vervangen, inclusief hun houten hekwerk, is de bediening van de remkleppen weer op historische wijze aangebracht (het bedieningsmateriaal lag nog in de molen opgeslagen!), is de kap hersteld, zijn de staartbalk en de korte spruit vervangen, is het rietdek vernieuwd en is het gaande werk hersteld, waaronder het vervangen van de kammen van het spoorwiel. Daarnaast is ook de mechanische maalstoel met aandrijving gereviseerd zodat de molen ook zonder wind, en aangedreven door de Samofa-motor, het graan kan malen.

Lauwersland Online - Restauratie molen Rust Roest in Munnekezijl voltooid

Op zaterdag 20 mei om 10:00 uur wordt de molen officieel heropend. De heer Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen, zal de molen na bijna een jaar stilstand weer in het werk zetten. Bij voldoende wind kan de molen dan weer als vanouds zijn rondjes draaien.

Aansluitend zijn er voor geïnteresseerden rondleidingen door deze schitterende korenmolen uit 1856. Op de eerste verdieping zijn historische foto’s van de molen en foto’s van de restauratie te zien. Ook is er op zaterdag 20 mei een Open Bedrijvendag waar meer dan 20 Munnekezijlster bedrijven en verenigingen aan deelnemen en alle belangstellenden welkom heten.

De restauratie van Rust Roest was niet mogelijk geweest zonder de bijdragen van de Provinsje Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds, BankGiroLoterij, Gravin van Bijlandtstichting, Stichting Bouwcultuurfonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Van Helomastichting, Dr. Hendrik Mullers Vaderlandsch Fonds, Stichting Juckema-Sideriusfonds, Dinamofonds. Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, eigenaar van de molen, is de provincie en alle fondsen zeer erkentelijk!