Fees­te­lijke opening op donderdag 4 oktober

Rotary Dokkum, Stich­ting Welzijn het Bolwerk en stich­ting AanZet hebben in Dokkum een Buurt­kamer opgezet. De Buurt­kamer is een ontmoe­tings­ruimte voor iedereen die andere mensen wil ontmoeten, een bakje koffie wil drinken of samen een gezel­lige acti­vi­teit wil onder­nemen. Rotary Dokkum gaat de samen­wer­king met de Buurt­kamer eerst voor een jaar aan.