Lauwersland Online - Royal Delight in de sporthal in Leens

Royal Delight in de sporthal in Leens

Op donderdag 30 november speelt de Konink­lijke Mili­taire Kapel Johan Willem Friso voor u Royal Delight, een afwis­se­lend programma vol prach­tige muziek. Zoals al vele jaren vindt het rela­tie­con­cert ook nu weer plaats in de sporthal in Leens en is de entree gratis!

In samen­wer­king met het bestuur van gemeente De Marne biedt de Konink­lijke Land­macht u dit concert aan. Voor de Land­macht is het een manier om de onder­linge verbon­den­heid in de regio te onder­strepen. En om gemeente De Marne en haar inwo­ners te danken voor het draag­vlak waarop we telkens weer mogen rekenen.

Gast­heren tijdens het concert zijn burge­meester Wiersma van de gemeente De Marne en Regi­o­naal Mili­tair Comman­dant Noord, kolonel Hage­naars, van 43 Geme­cha­ni­seerde Brigade Defensie beschermt wat ons dier­baar is. Om dat te kunnen blijven doen, trainen onze mili­tairen onder andere op de Marne­waard. Goed getraind kunnen ze overal ter wereld worden ingezet. Als inzet in Noord Neder­land nodig is, vervult 43 Geme­cha­ni­seerde Brigade uit Havelte een centrale rol.

De Konink­lijke Mili­taire Kapel Johan Willem Friso uit Assen verzorgt het concert in de sporthal in Leens. De diri­gent is Tijmen Botma. Speciaal voor deze avond is een afwis­se­lend, avond­vul­lend programma gemaakt.

De zaal van de sporthal is geopend vanaf 19:30 uur en de entree is gratis. Het concert begint om 20:00 uur en zal omstreeks 22:30 uur afge­lopen zijn.


Lauwersland Online - Royal Delight in de sporthal in Leens


Sporthal Leens
Breekweg 4
9965 TE Leens

Datum: donderdag 30 november 2017
Tijd: 20:00 — 22:30 uur

Kosten: de entree is gratis!