Lauwersland Online - Ruimere subsidievoorwaarden voor toekomstbestendig maken van woningen in De Marne

Ruimere subsidievoorwaarden voor toekomstbestendig maken van woningen in De Marne

Door verruiming van de subsidievoorwaarden komen meer inwoners van de gemeente De Marne in aanmerking voor subsidie voor het toekomstbestendig maken van hun woning.

Sinds 2014 ondersteunt de gemeente haar inwoners om hun huizen toekomstbestendig te maken in de vorm van subsidie. Vanaf nu zijn de voorwaarden verruimd waardoor nog meer mensen de kans kunnen benutten om hun woning toekomstbestendig te maken.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Het moet gaan om woningen die gebouwd zijn vóór 1 januari 1979 en een WOZ-waarde hebben van maximaal € 150.000,-. Deze grens lag eerst op € 120.000,- maar door het optrekken van deze grens wil de gemeente nog meer inwoners de kans bieden om gebruik te maken van de subsidie. Het geld voor de subsidie komt uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden en het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing.

Toekomstbestendig

In een toekomstbestendig huis kun je wonen gedurende alle fases van het leven. Dat vraagt soms om een verbouwing. Misschien heeft een bewoner vroeg of laat wel een slaapkamer op de begane grond nodig. Een jong gezin kan een extra vertrek juist gebruiken als kinderkamer of kantoor. Omdat het huis er aantrekkelijker van wordt voor een bredere doelgroep, betaalt de gemeente aan zo’n verbouwing maximaal € 10.000,- (tot 50% van de kosten) mee. Als aanvulling op deze subsidie kan je ook nog maximaal € 5.000,- (tot 40% van de kosten) subsidie krijgen voor het energiezuinig maken van de woning.

Bezoek voor meer informatie de website www.gemeentewinkel.demarne.nl of bel met mw. M. Weessies van de gemeente De Marne, telefoon 0595 – 575 500.