Lauwersland Online - Ruimte voor de roerdomp op het Zuidlaardermeer

Ruimte voor de roerdomp op het Zuidlaardermeer

De werkzaamheden voor de roerdomp in de oevers van het Zuidlaardermeer zijn afgerond.

Grote delen van de omliggende rietvelden zijn de afgelopen 2 jaar verlaagd en er zijn enkele grote, maar ondiepe, waterpartijen in aangelegd. Met het materiaal wat vrijkomt is nog extra rietvelden aangelegd, zowel op ondiepe delen in het Zuidlaardermeer, alsook in de Kropswolderbuitenpolder op kleine schaal.

De rietvelden van het Zuidlaardermeer waren grotendeels te droog voor moerasvogels. Dit komt door peilverlagingen, verzurende depositie en natuurlijke ontwikkeling.

Dankzij financiële bijdragen van de Provincie Groningen, Prins Bernard Cultuurfonds en Kikkoman Foods B.V. kon een flinke start gemaakt worden om de oeverlanden van het meer te vernatten. Niet alleen de roerdomp profiteert van deze opknapbeurt. Ook andere moerasvogels als baardman, grote karekiet en snor zullen profiteren. De waterkwaliteit zal door de maatregelen verbeteren. Dankzij ondiep ondergelopen rietvelden zal het zwevend slib uit het water bezinken en wordt het doorzicht verbetert. Ondergedoken waterplanten en vissen profiteren hiervan. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook nog andere delen van het gebied aangepakt zullen worden.

Het werk is uitgevoerd door Knoop Baggerwerken uit Tynaarloo.

[hr]

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap beschermt, behoudt en beheert een belangrijk deel van de Groningse natuur, Gronings historisch erfgoed en maakt zich sterk om de identiteit van ons prachtige landschap te bewaren.

Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch. Andere rijkdommen ontstaan door natuurontwikkeling zoals in Polder Breebaart en de Kropswolderbuitenpolder. Al die rijkdommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer informatie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Gerrit Kiekebos
© Het Groninger Landschap