dinsdag 16 oktober 2018

Samen­komst "Licht op herin­ne­ring" op de begraaf­plaats in Leens

Op vrijdag 2 november orga­ni­seert de begra­fe­nis­ver­e­ni­ging Kerspel Leens van 17:00 tot 19:00 uur de samen­komst "Licht op Herin­ne­ring" op de alge­mene begraaf­plaats in Leens.