Lauwersland Online - Samenwerkende partijen zetten in op draagvlak ontwerp Werelderfgoedcentrum Waddenzee

woensdag 10 oktober 2018

Samen­wer­kende partijen zetten in op draag­vlak ontwerp Werel­derf­goed­cen­trum Waddenzee

Voor de zomer heeft het ontwerp­be­stem­mings­plan voor het Werel­derf­goed­cen­trum Waddenzee ter inzage gelegen bij de gemeente De Marne. Naar aanlei­ding hiervan zijn acht ziens­wijzen inge­diend. Vijf van de inge­komen ziens­wijzen zijn afkom­stig van natuur­or­ga­ni­sa­ties, vaar­re­cre­atie en onder­ne­mers. Drie zijn afkom­stig van parti­cu­lieren. Gemeente De Marne heeft kennis genomen van de inhoud van de ziens­wijzen en gecon­sta­teerd dat er draag­vlak is  voor de reali­satie van het Werel­derf­goed­cen­trum maar niet voor het gekozen ontwerp.