Lauwersland Online - Secretaris Generaal Schurink: Dit drukt je met de neus op de feiten"

vrijdag 12 april 2019

Secre­taris Gene­raal Schu­rink: "Dit drukt je met de neus op de feiten"

Secre­taris Gene­raal Maarten Schu­rink van het Minis­terie van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­zaken heeft op vrijdag 12 april een bezoek gebracht aan de gemeente Het Hoge­land. Hij verving minister Kajsa Ollongren die in maart door burge­meester Henk Jan Boling een uitno­di­ging ontving om kennis te maken met de gemeente. De bewinds­vrouw bleek op korte termijn verhin­derd. Schu­rink werd verge­zeld door ambte­naren die "Groningen" in porte­feuille hebben.