Lauwersland Online - Seizoenswende wandelingen 2017: lente wordt zomer

Seizoens­wende wande­lingen 2017: lente wordt zomer

Op zaterdag 24 juni maart orga­ni­seert Het Groninger Land­schap deel 2 van de Seizoens­wende wande­lingen van 2017.

Het Groninger Land­schap wil de cultuur­his­to­ri­sche waarde van het land­schap en de natuur onder de aandacht brengen en laten beleven. De gidsen vertellen over het ontstaan van het unieke 2500 jaar oude wier­den­land­schap met de borgen, kerken, dijken en rivier­bed­dingen en laten u de schoon­heid ervan ervaren.

Seizoens­wende wande­lingen

De nadruk ligt bij deze excursie op het wandelen, waarbij we in 2017 vier keer (lente, zomer, herfst en winter) dezelfde route afleggen. We letten hierbij vooral op wat het seizoen doet met het Reit­diep­ge­bied rondom Zout­kamp. Die verschillen zie je alleen wanneer je vier keer meewan­delt. Er is gele­gen­heid om onderweg schit­te­rende foto’s te maken!

Prak­ti­sche infor­matie

Hoog en water­dicht schoeisel (wandel­schoenen) is nood­za­ke­lijk en honden zijn niet welkom. De route gaat voor 80% langs wandel- en fiets­paden. De wande­ling is circa 20 kilo­meter lang en meewan­delen is koste­loos. Onderweg zullen we een horeca gele­gen­heid aandoen om iets te drinken. U dient zelf voor een lunch­pakket en drinken voor onderweg te zorgen.


Parkeer­plaats ijsbaan Zout­kamp
Panserweg 4
9974 SL Zout­kamp

Datum: zaterdag 24 juni 2017
Tijd: 09:00 — 16:30 uur

Kosten: Deel­name is gratis, aanmelden gewenst. Dit kan via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten


Over Het Groninger Land­schap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

© Het Groninger Land­schap