Lauwersland Online - SeriousRequest Zuidhorn komt er weer aan

Serious­Re­quest Zuid­horn komt er weer aan!

Zes dagen voor kerst is het weer zover: 3FM DJ’s sluiten zich op in het Glazen Huis dat dit jaar in Apel­doorn staat. Zij eten die dagen niets, maken 24 uur per dag live radio en tv en halen geld op voor het goede doel. Dit jaar wordt er onder het motto "Breng ze weer samen" geld inge­za­meld voor het here­nigen van verscheurde fami­lies in ramp­ge­bieden.

In Zuid­horn is de afge­lopen jaren ook een eigen Serious­Re­quest geor­ga­ni­seerd om zo de actie van 3FM te steunen. Dit met veel succes. Vorig jaar is er ruim € 25.000 opge­haald. Serious­Re­quest Zuid­horn maakt zich op voor de 5e editie. Voor dit lustrum pakken we groots uit op 15,16 en 17 december 2017! Het doel is om met verschil­lende acties zo veel moge­lijk geld op te halen.

De wande­les­ta­fette

Ook dit jaar is de basis van Serious­Re­quest Zuid­horn de 24-uurs wande­les­ta­fette in het Johan Smit­park. Van vrij­dag­avond 15 december 20:00 uur tot zater­dag­avond 16 december 20:00 uur wordt er een etmaal gewan­deld in het Johan Smit park in Zuid­horn. Teams komen in actie, laten zich spon­soren of verzinnen acties om zo veel moge­lijk geld in te zamelen én houden 24 uur lang continu hun "esta­fette stokje" in bewe­ging tijdens de wande­les­ta­fette. Vervol­gens doneren ze hun opbrengst voor het goede doel. Bezoe­kers kunnen meewan­delen, genieten van de verschil­lende versna­pe­ringen en genieten van live muziek, verschil­lende optre­dens en acti­vi­teiten voor jong en oud in en rondom de verwarmde tent.

Nieuwe acti­vi­teiten

Net als vorig jaar wil de orga­ni­satie het evene­ment nog groter maken. Serious­Re­quest Zuid­horn is niet meer het evene­ment met alleen maar de 24-uurs wande­les­ta­fette, maar een brede verza­me­ling van alle­maal acti­vi­teiten en initi­a­tieven die plaats­vinden van 15 tot en met 17 december. De orga­ni­satie nodigt daarom iedereen met een eigen actie of idee uit om zich aan te sluiten bij het evene­men­ten­ter­rein in het park.

Aan heel Zuid­horn wordt de oproep gedaan: Kom in actie!

Elk idee en elke actie om geld in te zamelen is welkom. Alleen of samen met vrienden, buren, school, bedrijf of sport­ver­e­ni­ging. En wil je dat jouw actie door ons onder­steund wordt op Facebook of in de krant? Laat het ons weten!

Eén van de initi­a­tieven die dit jaar weer zal plaats­vinden op de zondag, is de Serious­Re­quest kerk­dienst die door verschil­lende kerken geor­ga­ni­seerd wordt. De dienst, waar popmu­ziek en bezin­ning bij elkaar gebracht zullen worden, is toegan­ke­lijk voor gelo­vigen en niet-gelo­vigen.

Heb jij ook een initi­a­tief of wil je meer infor­matie? Neem dan contact op via seriousrequestzuidhorn@gmail.com of @SRZuidhorn !