Lauwersland Online - Sietske Holwerda wint verblijf op Landal Esonstad

Sietske Holwerda wint verblijf op Landal Esonstad

Niets­ver­moe­dend ging Sietske Holwerda uit Anjum op zaterdag 6 mei naar de Dag van de Garnaal op Lauwersoog. Sietske was één van de ruim dertig­dui­zend bezoe­kers die geza­men­lijk de Dag van de Garnaal tot een groot succes maakten.

De Dag van de Garnaal werd geor­ga­ni­seerd door Stich­ting Promotie Lauwersoog met als doel de mari­tieme sector, met name de visserij, te promoten. Op de info­s­tand in de Visaf­slag stond een glazen kom met daarin een onbe­kend aantal garnalen. Iedereen mocht raden hoeveel garnalen er in zaten en wie het dichtste bij het juiste aantal kwam, kon een weekend verblijf op Landal Eson­stad winnen.

Sietske Holwerda waagde een gokje, vulde het formu­lier in en noteerde 1467 garnalen. Van alle deel­ne­mers zat zij er het dichtste bij. Totaal onver­wachts en zeer blij verrast werd ze uitge­no­digd om op maandag 19 juni naar Landal Eson­stad te komen om haar prijs in ontvangst te nemen. Sietske Holwerda kreeg uit handen van park­ma­nager Milou Buisman en mascotte Bollo de cheque uitge­reikt, goed voor een verblijf van 4 tot 6 personen, een Golf Passe­par­tout en een "Kidspas" voor kinderen van 4 tot 12 jaar voor alle recre­a­tie­ac­ti­vi­teiten.

Landal Esonstad

Gren­zend aan het Nati­o­naal Park Lauwersmeer ligt Landal Eson­stad. Een uniek vakan­tie­park wat Oudfriese woningen in een oude vesting­stad combi­neert met moderne terp­wo­ningen direct aan het water.

Op Landal Eson­stad kiest u voor uw eigen thuis­haven met een open vaar­ver­bin­ding naar het Lauwersmeer. Hier wordt u omringd door water. Water waarin u kunt vissen of waar u zich kunt onder­dom­pelen in vele acti­vi­teiten, zoals roeien, zeilen en surfen. Ook kunt u via een open vaar­ver­bin­ding zo het Lauwersmeer op of naar Schier­mon­nikoog. Op het park kunt u zich laten verwennen in de beau­ty­salon en kinderen vermaken zich in het zwembad of de Bollo Club.

Landal Eson­stad beschikt over een uitda­gende 18 holes Pitch & Putt baan. Pitch & Putt Golf is een gewilde acti­vi­teit voor team­uitjes, bedrijfs­bij­een­kom­sten, vrien­den­groepen en fami­lies. In combi­natie met de horeca en faci­li­teiten van Landal Eson­stad is de Pitch & Putt Golf­baan een welkome aanvul­ling op het acti­vi­tei­ten­aanbod in de regio. Deze acti­vi­teit is niet alleen toegan­ke­lijk voor gasten van Landal Eson­stad, maar juist ook voor toeristen en mensen uit de regio die graag eens een balletje willen slaan.

Op de foto van links naar rechts: Peternel Looze (Voor­zitter Stich­ting Promotie Lauwersoog), Milou Buisman (park­ma­nager Eson­stad), mascotte Bollo, Sietske Holwerda (Winnares), Eppie Talstra (Secre­taris Stich­ting Promotie Lauwersoog), Frede­rika Meinema (Vice­voor­zitter Stich­ting Promotie Lauwersoog).

Foto: © Jan Beets