Lauwersland Online - Sint-Hubertusviering in de kerk van Vierhuizen

Sint-Huber­tus­vie­ring in de kerk van Vier­huizen

Op zondag 15 oktober wordt in de kerk van Vier­huizen een Sint-Huber­tus­vie­ring gehouden.

Aan de dienst in het gebied van jacht­club Nimrod werkt het Noord-Neder­lands Jagers­koor Prins Hendrik mee, met jagers­lie­deren maar ook delen van de Deut­sche Messe van Franz Schu­bert. Het is het enige jagers­koor in Neder­land.

De jagers­ver­e­ni­ging presen­teert na de dienst wild-hapjes met koffie of fris­drank. De valke­nier is er met zijn valk en de koper­bla­zers zijn er met hun jacht­hoorns.

De dienst staat onder leiding van ds. Klaas Pieterman.


Kerk Vier­huizen
Hoofd­straat 26
9975 VS Vier­huizen

Datum: zondag 15 oktober 2017
Tijd: 15:30 uur

Kosten: de toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten