Lauwersland Online - Sirius zingt en speelt Volksmuziek op Zuurdijk

Sirius zingt en speelt Volksmuziek op Zuurdijk

Op zondag 12 februari zingt en speelt Sirius een concert vol volks­mu­ziek in de kerk van Zuur­dijk. Die kerk stamt uit de vroege 13e eeuw, de geschie­denis is er "te lezen".

Natuur­lijk wordt het een concert met een Sirius-twist. Een work­song vanaf de Ameri­kaanse katoen­plan­tages gaat prima samen met een 6-stemmig Agnus Dei uit de Renais­sance, of met Annie MG Schmidt.

Over Sirius

Ze willen zich­zelf uitdagen door in een kleine bezet­ting muziek te zingen en te spelen zonder diri­gent. Inmid­dels doen ze dat alweer 8 jaar naar volle tevre­den­heid. Soms nodigen ze muzi­kanten uit om mee te spelen, soms vragen ze een paar extra zangers, maar de basis bestaat uit zes zangers.

Samen vormen ze het sextet dat ze Sirius hebben genoemd, naar hun voor­ma­lige repe­ti­tie­lo­catie, aan de Siri­us­straat in Groningen. Die locatie is veran­derd, maar de naam en de opzet blijven hetzelfde. Sirius zoekt in haar concerten altijd naar een mix van oud en nieuw, klas­siek en licht, eenvoudig en complex. Ze zoekt een verhaal, een thema en bouwt daar een muzi­kaal bouw­werk omheen.


Kerk van Zuur­dijk
Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: zondag 12 februari 2017
Tijd: 15:00 uur, de kerk is vanaf 14:30 uur open

Kosten: € 10,00 per persoon inclu­sief koffie/thee met Zuur­diek­ster kouk.
Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.