Snoeien doe je zo!

De Elkaer-zaag­ma­chine kan met zijn drie enorme rote­rende cirkel­zagen bijna iedere snoeiklus klaren. Takken van 1 tot ruim 20 cm worden veilig en moei­te­loos gesnoeid.

Uw snoei­werk­zaam­heden worden door ons verricht in een fractie van de tijd én kosten die u gewend was! Wij werken voor gemeenten, over­heden en parti­cu­lieren.

Lauwersland Online - Snoeien doe je zo!

SNOEIEN DOE JE ZO!

Bij het machi­nale snoeien van bomen en hagen wordt gebruik­ge­maakt van een machine met rote­rende zaag­bladen die aan een hydrau­lisch verstel­baar frame zijn gemon­teerd. Op deze wijze kan er tot maar liefst vier meter naast de trekker en ruim zeven meter boven de grond worden gesnoeid, zowel hori­zon­taal als verti­caal en zelfs aan de over­kant van de sloot.

Lauwersland Online - Snoeien doe je zo!

OPRUIMEN? DOE JE ZO!

Na de snoei­werk­zaam­heden kunnen wij desge­wenst ook het opruimen en afvoeren van het snoei­afval verzorgen. Zelfs het laten versnip­peren op locatie is moge­lijk.

Bespaar uzelf vanaf nu het vele werk want snoeien? doe je zo!

[ap_divider color="#777777" style="solid" thickness="1px" width="100%" mar_top="20px" mar_bot="20px"]

Fa. Schulte — Oster­mann | Snoeien doe je zo!
Oude Dijk 9
9988 TB Usquert
tele­foon: 06 — 2907 4930

Bezoek voor meer infor­matie de website www.snoeiendoejezo.nl !

[ap_divider color="#777777" style="solid" thickness="1px" width="100%" mar_top="20px" mar_bot="20px"]