Lauwersland Online - Solo-expositie van Hans Jouta in Galerie Het Raadhuis

Solo-expositie van Hans Jouta in Galerie Het Raadhuis

Van 28 april tot en met 4 juni is in Galerie Het Raad­huis in Eenrum een solo-expo­sitie van Hans Jouta te bezich­tigen.

"Het onin­te­res­sante mate­riaal te trans­for­meren naar een object wat span­ning en bewe­ging sugge­reert. Daarbij de natuur als vertrek­punt en als grote inspi­ratie. Mezelf een uitda­ging opleggen. Vervol­gens te ontdekken waar de grenzen en moge­lijk­heden liggen om een nieuw object te reali­seren welke de ruimte inneemt. Dat vind ik mooi!"

Hans Jouta (1966)

is opge­groeid aan de wadden­kust in Fries­land. Hier liggen de roots voor de verbon­den­heid die hij voelt met de natuur. Hans boet­seert met brons. Het brons wordt gevormd door middel van buigen, snijden, kloppen, smelten, lassen en verhitten. Op deze wijze ontstaat er een uniek beeld die een geheel  eigen karakter heeft. Een vorm­taal die kenmer­kend is voor het werk van Hans Jouta.

Er is volgens deze werk­wijze geen tweede exem­plaar moge­lijk. De laatste fase van een beeld, het afwerken en het pati­neren, wordt ook door Hans zelf gedaan.

De fees­te­lijke opening van de expo­sitie is op zondag 30 april van 14:00 tot 16:00 uur. Hans Jouta is de hele middag aanwezig om uitleg te geven over zijn manier van werken. Vrijdag 28 en zaterdag 29 april zijn er van 13:00 tot 17:00 uur voor­be­zich­ti­gingen.

De expo­sitie is tot en met 4 juni te bezich­tigen.


Galerie Het Raad­huis
Raad­huis­straat 17
9967 RA Eenrum
tele­foon: 0595 — 497 002

Bezoek voor meer infor­matie de website www.galeriehetraadhuis.nl !

Galerie Het Raad­huis is geopend van vrijdag tot en met zondag van 13:00 – 17:00 uur.