Lauwersland Online - Met de Spelweek op vakantie naar "Camping Avalon"

Met de Spelweek op vakantie naar "Camping Avalon"

Deze zomer kunnen kinderen uit Zuid­horn vertoeven op een wel heel gezel­lige camping. Gelegen aan één van de drukste vaar­routes van Neder­land wordt aan het eind van de zomer "Camping Avalon" opge­bouwd.

Het anima­tie­team staat klaar om vele kinderen een doldwaze week te laten ervaren. Ouders en verzor­gers kunnen vanaf maandag 3 juli 12:00 uur tot en met vrijdag 7 juli 19:00 uur online hun kind inschrijven. Zoals elk jaar gaat dit via de website www.welkominzuidhorn.nl. Kortom; 28 augustus tot en met 1 september mag worden gemar­keerd in de agenda!

De laatste week van de basis­school­va­kantie in het teken staan van spel­le­tjes en plezier voor de basis­school­jeugd in de leef­tijds­ca­te­gorie 6 tot en met 12 uit Zuid­horn, Noord­horn en Briltil. Wanneer een kind is opge­geven, biedt dit geen garantie op deel­name. Het aantal beschik­bare plekken is name­lijk sterk afhan­ke­lijk van het aantal vrij­wil­li­gers. De orga­ni­satie gaat na de inschrij­ving haar best doen zo veel moge­lijk kinderen deel te laten nemen.

Vrijwilligers zijn welkom

De campingei­ge­naren zijn altijd op zoek naar enthou­si­aste vrijwilligers/stagiaires die het anima­tie­team van de Camping willen komen versterken. Ben je ouder dan 16 jaar en heb je zin in een knots­gekke week? mail dan naar spelweekzuidhorn@gmail.com.

Bootje varen

De orga­ni­satie wil 1 dag graag op het water besteden. Daarom zijn ze op zoek naar eige­naren van een bootje die hun vaar­tuig en/of vaar­kun­sten beschik­baar stellen op woensdag 30 augustus. Heeft u inte­resse of een idee? mail dan naar spelweekzuidhorn@gmail.com.

Verwarring?

Het thema van de spel­week is: "Op vakantie naar Camping Avalon". Laat duide­lijk zijn dat de kinderen niet de hele week blijven slapen. Kinderen die wel heel graag willen blijven slapen kunnen dit 1 nachtje doen, name­lijk de nacht van donderdag op vrijdag.

Foto: © Elena Lukkien