Lauwersland Online - Spijkers met koppen tijdens Ledenvergadering Ondernemersvereniging Middagh

Spijkers met koppen tijdens Ledenvergadering Ondernemersvereniging Middagh

Tijdens de op dinsdag 25 april gehouden Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Middagh werden flink wat spijkers met koppen geslagen.

De bijeenkomst vond zoals gebruikelijk plaats bij één van de leden. Dat was deze keer bij het Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness van Frits en Jetty Koster aan de Peperstraat 9 in Ezinge.

In een goede sfeer werd de agenda afgehandeld. Een belangrijk agendapunt was de bestuursverkiezing. Na tien jaar trouwe dienst zette penningmeester Anne Jan Ubels een punt achter zijn bestuursactiviteiten. Gelukkig was in zijn opvolging voorzien door de komst van het nieuwe bestuurslid Jetty Koster. Voorzitter Ineke Swart prees de vertrekkende penningmeester in vele toonaarden en overhandigde hem niet alleen een prachtige Bougainvillea, maar ook nog een cadeaubon, goed voor een diner voor twee bij Middaghlid Café Hammingh.

Om het bestuur goed te kunnen laten functioneren, zegde een aantal leden toe niet alleen mee te denken over het functioneren van de Ondernemersvereniging Middagh maar ook over de verdere invulling van het jaarprogramma. De Ondernemersvereniging Middagh bestaat dit jaar tien jaar en dat jubileum gaat niet onopgemerkt voorbij. In het najaar, waarschijnlijk in oktober, wordt er een feestelijke happening voor de leden georganiseerd.

De Kerstmarkt, die vorig jaar een groot succes was, gaat dit jaar ook weer door, maar misschien volgens een andere formule. Er zal dan ook een link worden gelegd met Sinterklaas.

Een belangrijk ander agendapunt was de communicatie met de leden. Elma de Haan vertelde nog over het Trijntje Soldaats Festival, dat nu al in Ezinge loopt, maar het hoogtepunt in 2018 heeft.

Na afloop van het formele deel vertelden Frits en Jetty Koster over de activiteiten die zij in en met hun bedrijf uitvoeren. De deelnemers namen allen deel aan een kleine sessie, die door allen als weldadig werd ervaren. Daarna was het tijd voor een drankje en een hapje.

© Janny de Weijs – Krol