Lauwersland Online - Sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden voorlopig dicht

woensdag 10 april 2019

Sporthal Scherp­horn in Uithui­zer­meeden voor­lopig dicht

Bij werk­zaam­heden in sporthal Scherp­horn in Uithui­zer­meeden is asbest aange­troffen. Dit is voor de gemeente Het Hoge­land aanlei­ding de hal voor­lopig te sluiten. De gebrui­kers van Scherp­horn zijn inmid­dels door de gemeente geïn­for­meerd.