Lauwersland Online - Sportieve peddelaars voor de Open Fries Kampioenschap Drakenbootrace 2017 gezocht!

Sportieve peddelaars voor de Open Fries Kampioenschap Drakenbootrace 2017 gezocht!

Terwijl de lente nog maar net is begonnen, is de geza­men­lijke commissie al weer druk met de voor­be­rei­dingen van de Open Fries Kampi­oen­schap Draken­boot­race 2017. Op zaterdag 1 juli vindt in Kollum de vijfde editie van dit evene­ment plaats en de commissie is opzoek naar spor­tieve teams die gaan proberen de titel Fries Kampioen op hun naam te schrijven.

Er kunnen maxi­maal 27 teams meedoen en elk team moet uit mini­maal 5 vrouwen bestaan. Op dit moment hebben al 10 teams zich aange­meld en die zijn zeker van deel­name. Ook deel­nemen? Geef je dan zo snel moge­lijk op via www.drakenbootfestivalkollum.nl maar wacht niet tot het te laat is want die het eerst komt, het eerst maalt…

Een team wordt gevormd door 16 pedde­laars en 1 trom­me­laar, maar het is handig om ook enkele reser­ve­ped­de­laars te hebben. Elk team krijgt een draken­boot en een door de orga­ni­satie aange­wezen ervaren stuurman toege­wezen. De mini­mum­leef­tijd om aan de race te kunnen deel­nemen is 16 jaar en je moet uiter­aard kunnen zwemmen. De inschrijf­kosten bedragen 125 euro per team.

De Open Fries Kampi­oen­schap Draken­boot­race 2017 wordt geor­ga­ni­seerd door Het Plaat­se­lijk Belang Kollum, Acti­vi­teiten Plat­form Kollum, Gemeente Kollu­mer­land c.a. en de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging HIM. Hoofd­sponsor is Jumbo Kollum (Harm de Hoop).

Foto: © Sijmen Zand­berg