Als je toe bent aan het kopen van een nieuwe auto dan zijn er verschil­lende afwe­gingen die je kunt maken. Het is in de meeste gevallen belang­rijk dat je een auto vindt die past bij jouw wensen en behoeften. Zuinig rijden is ook vaak één van de criteria waaraan een nieuwe auto moet voldoen. Natuur­lijk zijn de kosten die je kwijt bent aan het rijden in een auto ook zeer belang­rijk. Deze wil je het liefst zo laag moge­lijk houden. Een groot deel van de kosten bestaan vaak uit de kosten voor brand­stof. Die kosten veran­deren als je een elek­tri­sche auto rijdt.