Lauwersland Online - Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne en Winsum

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum is gevestigd op het Werkplein Ability in Winsum en is dagelijks geopend van 09:00 tot 17:00 uur.

Het Steunpunt bemiddelt tussen vrijwilligers en organisaties, promoot het belang van vrijwilligerswerk binnen de gemeenten De Marne en Winsum en vervult de rol van maatschappelijk makelaar.

Zowel vrijwilligers, burgers met een initiatief als organisaties kunnen bij ons terecht voor informatie, ondersteuning en advies. Hebt u vragen over bijvoorbeeld de vrijwilligersverzekering, vrijwilligersbeleid, vrijwilligerscontracten, het werven en waarderen van vrijwilligers, passend vrijwilligerswerk en medezeggenschap van vrijwilligers? Wij denken graag mee!

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Esther Pleizier, bereikbaar via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl of telefonisch op 06 – 2245 5673.


Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum
Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2
9951 BX Winsum
telefoon: 06 - 2245 5673

Bezoek de website www.vrijwilligersgroningen.nl voor meer informatie !