Stil­te­mo­ment in de kerk van Zuur­dijk op vrijdag 30 september

Foto’s: © Lau­wers­land Online

Op vrijdag 30 sep­tember zal in de kerk van Zuur­dijk het laatste Stil­te­mo­ment van 2022 plaatsvinden.

Ds. Tinus Ger­rits steekt om 16:00 uur de kaars aan en leest de psalm in het Neder­lands. Ditta Kom­brink leest de psalm in het Gro­nings. Klaas Pie­terman speelt op het orgel een voor­spel bij de psalm van Adriaan Kou­se­maker (1909 – 1984), des­tijds orga­niste van de Stint Mag­da­len­akerk in Goes. Dan komt het koraal zelf in de zet­ting van Johannes Mens (1869 – 1970). Daarna licht Tinus de psalm toe en dan is er stilte… Later speelt Pie­terman nog een bewer­king van Wen wir in hoch­sten Nöten sind van Johann Chris­toph Bach (1642 – 1703).

De Stil­te­mo­menten volgen de num­me­ring van de psalmen. Er werd ooit begonnen met psalm 1. Op vrijdag 30 sep­tember zal het Stil­te­mo­ment in het teken staan van psalm 71.

Bezoe­kers zijn van harte welkom om te luis­teren en de stilte mee te beleven. Een unieke gele­gen­heid om het orgel te horen en deze bij­zon­dere kerk te zien. Na afloop is er koffie en thee en ruimte voor gesprek. De toe­gang is vrij, maar een vrij­wil­lige bij­drage voor Giro 555 voor Oek­raïne is van harte welkom.

Kerk Zuur­dijk
Hoofdweg 43
9966 VB ZUURDIJK

Datum: vrijdag 30 sep­tember 2022
Tijd: 16:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie over de kerk van Zuur­dijk de web­site www.kerkzuurdijk.nl

Meer nieuws en activiteiten