LAUWERSLAND ONLINE - Streekmarkt Verhildersum

Streek­markt Verhil­dersum — de lekkerste en gezel­ligste markt van het Noorden

Het is zomer, tijd om te genieten van de tuin en haar opbreng­sten. Lekker genieten van de zon én van lekkere gerechten. Tijd voor zacht fruit, zoals aard­beien, fram­bozen en bessen die nu volop verkrijg­baar zijn. Heer­lijk om zo op te snoepen, maar ook prima te verwerken in allerlei gerechten of om in te maken zodat er in de winter ook nog zomerse heer­lijk­heden op tafel gezet kunnen worden. Laat u inspi­reren door de vele ambach­te­lijke lekker­nijen en lokale producten. Ontmoet oude bekenden en probeer de producten van de stand­hou­ders. De Streek­markt is op zaterdag 21 juli van 10:00 tot 16:00 uur bij de Muse­um­boer­derij op Land­goed Verhil­dersum in Leens.

En bent u toch op Verhil­dersum… neem dan ook een kijkje bij de prach­tige expo­sitie “Kleu­ren­drift, het land van De Ploeg”, dat naar aanlei­ding van het 100-jarig bestaan van Kunst­kring De Ploeg wordt gehouden in het Koets­huis. Kleur­rijke schil­de­rijen van schil­ders van het eerste uur, die het land van De Ploeg tonen. Naast bekend werk zijn er ook werken die minder bekend of niet eerder getoond zijn. Maar vergeet ook niet een bezoek aan de Borg te brengen waar de bijzon­dere tentoon­stel­ling “Aan tafel bij…” — waarin u letter­lijk aan tafel kunt schuiven bij de borg­be­wo­ners, het boeren­gezin en het arbei­ders­gezin — te bezich­tigen is. U ontdekt de tafel­cul­tuur in de 19e eeuw. En bekijk in de Muse­um­boer­derij natuur­lijk de film over de vleer­muizen op Verhil­dersum.

LAUWERSLAND ONLINE - Johan Dijkstra - Slapende landarbeiders

Johan Dijkstra — Slapende land­ar­bei­ders

 

 


100 jaar De Ploeg-route

Boven­dien is er voor dit hele weekend een bijzon­dere "100 jaar De Ploeg-route’ uitgezet. Een heel weekend De Ploeg zien en beleven!

Speciaal voor dit weekend is een fiets (en auto-) route samen­ge­steld die  expo­si­ties en acti­vi­teiten in het kader van dit beroemde Groninger Kunst­ge­noot­schap aan elkaar verbinden.

Kijk voor deel­ne­mende musea en gale­rieën aan dit weekend én de route op www.waddenland.groningen.nl.


De ambach­te­lijke heer­lijk­heden op de Streek­markt van Verhil­dersum inspi­reren menigeen tot allerlei fanta­sie­volle gerechten. De producten komen voor­na­me­lijk uit de eigen streek. Gemaakt door gedreven en gepas­si­o­neerde onder­ne­mers. Ambach­te­lijk biolo­gisch brood, heer­lijke worst en vlees, geiten­kaas en boeren­kaas, eieren van boeren­schar­rel­kippen, groenten, fruit en bloemen, cider, honing, mosterd, jams, chut­neys en kruiden, kool­zaad­olie, allerlei gluten­vrije producten en nog veel meer. Ook deze keer is IJSKO, met gluten en suiker­vrije ijsjes er weer. Hebt u ze de vorige keer niet gepro­beerd, dan is dit uw kans. Nieuw is deze keer Waddenkus met wadden­wodka en limon­cello. Alma Huis­kens komt met boeken en tuin­ge­reed­schap. En op veler verzoek is er weer een visboer aanwezig. De gedreven stand­hou­ders vertellen graag over hun producten en laten u proeven van alle heer­lijk­heden. Boven­dien is eten veel lekkerder als het van een bron komt die je kent. Eten met een verhaal. Ontmoet op deze Streek­markt de makers en verko­pers. Kom proeven, kijken, ruiken en kopen- kortom: kom beleven!

Land­goed Verhil­dersum bruist van de acti­vi­teiten en is meer dan een bezoekje waard!


LAUWERSLAND ONLINE - STREEKMARKT VERHILDERSUM


Muse­um­boer­derij Verhil­dersum
Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Datum: zaterdag 21 juli 2018
Tijd: 10:00 – 16:00 uur

Kosten: de toegang tot de Streek­markt Verhil­dersum en het parkeren is gratis, de expo­si­ties zijn niet gratis toegan­ke­lijk

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !


Over Land­goed Verhil­dersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhil­dersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhil­dersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.