Lauwersland Online - Succesvolle Shownight van het NFPC en de RhythmGirls

Succesvolle Shownight van het NFPC en de RhythmGirls

Zater­dag­avond werd de jaar­lijkse Show­night van het North Frisian Percus­sion Corps (NFPC) in de Sporthal De Doel­stien in Dokkum gehouden. Deze avond stond het programma in het teken van het 60-jarig bestaan van het NFPC. Het thema was dan ook "Then vs. now".

Voor­af­gaand aan deze fees­te­lijke avond vond zaterdag een reünie plaats voor alle oud-leden. Ruim 100 oud-leden kwamen herin­ne­ringen ophalen en een gezel­lige dag beleven. Vele reüniegasten genoten na afloop van de show­night en konden "Then vs. now" live aanschouwen. De huidige 80 leden haalden alles uit de kast en lieten zien dat de vere­ni­ging na 60 jaar nog altijd spring­le­vend is.

Voor het NFPC en de Rhythm­Girls was de Show­night een fees­te­lijke seizoen­af­slui­ting met een verras­sende show. Er waren verschil­lende acts van de Rhythm­girls, jong NFPC, de Guards, de Boni­Beatz en een geza­men­lijk optreden van het NFPC met de bras­s­mu­zi­kanten van show­corps Con Spirito uit Joure. De uitvoe­ring werd een waar spek­takel voor jong en oud en werd opge­luis­terd door een over­volle tribune.


Lauwersland Online - Succesvolle Shownight van het NFPC en de RhythmGirls


Lauwersland Online - Succesvolle Shownight van het NFPC en de RhythmGirls


Bezoek voor meer infor­matie de website www.nfpcdokkum.nl !