Lauwersland Online - Symposium Ulrum 2034: "Krimp gaf ons de ruimte"

Symposium Ulrum 2034: “Krimp gaf ons de ruimte”

Op dinsdag 30 mei organiseert Stichting Ulrum 2034 een Symposium ter afsluiting van het Actieprogramma Werk, Leefbaarheid en Energie (WLE) t.b.v. het project Ulrum 2034.

Dit symposium vindt plaats in het Ontmoetingscentrum aam de Schapenweg 4 in Ulrum en start om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Het dagvoorzitterschap is in handen van de Groningse cabaretier Arno van der Heyden.

Krimp gaf ons de ruimte

Ulrum kreeg meer dan andere dorpen te maken met het verlies van voorzieningen en openbare functies. Een groep actieve inwoners gingen niet bij de pakken neer zitten en zijn projecten gestart om, ondanks deze ontwikkelingen, het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden.

Dit is opgevallen bij de provincie Groningen en Ulrum kreeg vanuit het actieprogramma WLE een cofinancieringsbijdrage van anderhalf miljoen euro. Als dorp, in samenwerking met verschillende partijen heeft Ulrum deze kans gekregen, aangepakt en benut om verschillende projecten te uit te gaan voeren die de leefbaarheid ten goede kwamen.

Programma

Tijdens dit Symposium deelt Stichting Ulrum 2034 samen met de betrokken samenwerkingspartners de lessen die we met elkaar hebben geleerd. Deze geleerde lessen worden belicht vanuit verschillende perspectieven, zoals Gemeente De Marne, Woningstichting Wierden & Borgen en de Provincie Groningen. Daarnaast is het project ook op de voet gevolgd vanuit onderwijs en wetenschap, zoals de Universiteit van Wageningen en Rijksuniversiteit Groningen. Ook vanuit dit perspectief worden ervaringen en bevindingen gedeeld.

In het tweede gedeelte kunnen bezoekers door middel van een dorpswandeling de projecten bekijken en meemaken. Bij ieder project staan leden van de werkgroepen, samen met betrokken professionals, klaar om hierover te vertellen.

Na afloop van de dorpswandeling is er gelegenheid tot het delen van ervaringen onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden

U kunt zich per e-mail voor het Symposium aanmelden: w.j.noorda@kpnplanet.nl.

Foto: © Pjotr Wiese