Lauwersland Online - Takkenroute gemeente Westerkwartier

donderdag 7 maart 2019

Takken­route gemeente Wester­kwar­tier

In het voor­jaar wordt in de gemeente Wester­kwar­tier de zoge­naamde takken­route gereden. Hoeksema’s Regi­o­nale Mili­eu­dienst (HRM) verzorgt dit voor het gebied van de voor­ma­lige gemeenten Groo­te­gast, Marum en Zuid­horn. Voor het gebied van de voor­ma­lige gemeente Leek verzorgt de gemeente de inza­me­ling zelf. In het gebied Middag rijdt in 2019 de gemeente Het Hoge­land de takken­route.