Lauwersland Online - Leens - Valge 44

Leens - Valge 44

Vraag­prijs: € 199.000 k.k.

Ben je op zoek naar een sfeervol en karak­te­ris­tiek woon­huis? Kom dan eens kijken aan de Valge 44 in Leens. Deze woning is in de afge­lopen jaren gemo­der­ni­seerd, maar veel oorspron­ke­lijke details zijn bewaard gebleven. Daar­naast biedt de woning de moge­lijk­heid om wonen en werken te combi­neren.