Televisiekok Reitse Spanninga inspireert De Alde Feanen

donderdag 25 oktober 2018

Tele­vi­siekok Reitse Span­ninga inspi­reert De Alde Feanen

Op maan­dag­avond 12 november komen toeris­ti­sche onder­ne­mers en belang­stel­lenden uit Nati­o­naal Park De Alde Feanen samen voor een inspi­ra­tie­le­zing van tele­vi­siekok Reitse Span­ninga. Daar­naast is er volop moge­lijk­heid om te netwerken.