Textiel­dagen Verhil­dersum: Wonen en Leven met Textiel

Tijdens de Textiel­dagen op 27 en 28 mei op Land­goed Verhil­dersum in Leens staat textiel centraal, van woon­tex­tiel tot kleding, maar ook hand­werk­tech­nieken, life­style en styling.

Van histo­risch textiel tot de nieuwste mode. Om te zien, te ervaren, te leren, te voelen en te kopen. Een inspi­re­rend weekend waar enthou­si­aste mensen laten zien wat hen bezig­houdt en hoe u deze nieuwe ideeën kunt vorm­geven en inte­greren in uw huis. Textiel loopt letter­lijk en figuur­lijk als een rode draad over het land­goed. En niet alleen voor volwas­senen, maar ook voor kinderen zijn er speciale acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd.

Het bekende Textiel­weekend op Land­goed Verhil­dersum is uitge­breid. Met bijzon­dere stand­hou­ders, nieuwe onder­werpen, work­shops, demon­stra­ties, lezingen, rond­lei­dingen, muziek en heel veel inspi­re­rende ideeën. De acti­vi­teiten zijn over het land­goed verdeeld.

Ontdek bijvoor­beeld in de Muse­um­boer­derij hoe oude kostuums gemaakt en gedragen werden of wandel met een deskun­dige door de Borg en hoor allerlei wetens­waar­dig­heden over wonen en textiel in de 19e eeuw. Bekijk de oude inte­ri­eur­stukken die nu na 100 jaar terug zijn op Verhil­dersum. Ontdek ons Gronings erfgoud.

Bij de Muse­um­boer­derij vindt u hand­werk­kraam­pjes met mate­riaal, maar ook met kant-en-klare producten zoals kleding en woon­ac­ces­soires. Of u nu van breien, haken, kant­klossen, quilten, weven of vilten houdt, er is voor elk wat wils. Of u zelf aan de slag wilt of graag ideeën uitwis­selt of een probleempje wilt over­leggen met een gerou­ti­neerde handwerk(st)er, de enthou­si­aste stand­hou­ders vertellen u graag over hun hand­werk, de tech­nieken en patronen en delen zo hun kennis en erva­ring met u. U kijkt uw ogen uit bij de diverse demon­stra­ties. Laat u inspi­reren of schuif aan bij een work­shop en ontdek een nieuwe tech­niek. Voor kinderen is er een work­shop stem­pelen op textiel en bij het Arbei­ders­huisje kunnen ze "de wasch doen" en ervaren hoe oma vroeger de was deed. Ook leuk voor vaders en moeders. Binnen kunt u zien hoe het arbei­ders­gezin er rond 1900 woonde en werkte.

Bij en in de Borg staan een meubel­stof­feerder, een inte­ri­eur­sty­list en twee beel­dend kunste­naars met voor­beelden en mate­riaal op het gebied van wonen, styling en life­style. Ze laten zien hoe oude tech­nieken op een moderne manier toege­past kunnen worden en uw inte­rieur kunnen verfraaien. Hoe bijvoor­beeld een stoel een gedaan­te­ver­wis­se­ling kan onder­gaan of  hoe je op een eenvou­dige onder­grond hout of marmer kunt sugge­reren. Soms kun je op een eenvou­dige manier of met wat accenten je inte­rieur opfrissen. De inte­ri­eur­sty­list kan u daar meer over vertellen.

Na een lezing over damast in de Muse­um­boer­derij krijgt u op de borg­zolder nadere uitleg over dit mate­riaal. Voor velen een feest van herken­ning, want menigeen heeft, vaak onge­weten, damast in huis. Op de zolder wordt ook gede­mon­streerd hoe de was-behan­de­ling er vroeger uitzag. Tijdens speciale rond­lei­dingen krijgt u nog veel meer infor­matie over wonen en textiel in de Borg.

En wilt u meer weten over zijde, een zijde­plan­tage en over de natuur­lijke en duur­zame productie? Stap dan binnen bij de lezing "Zijde in Zuid-Afrika". Er gaat dan een boei­ende wereld voor u open.

Om de feest­vreugde te verhogen is er live­mu­ziek en ook de inner­lijke mens wordt niet vergeten. Rust even uit in het Muse­um­café met een kop koffie of thee met iets lekkers. En tussen de middag is er huis­ge­maakte soep en een heer­lijk broodje verkrijg­baar.

[hr]

Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Datum: zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017
Tijd: 10:30 — 17:00 uur
Kosten: er geldt een toeslag van € 1,50 op de normale entree­prijs

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.