Textiel­dagen Verhil­dersum: Wonen en Leven met Textiel

Tijdens de Textiel­dagen op 27 en 28 mei op Land­goed Verhil­dersum in Leens staat textiel centraal, van woon­tex­tiel tot kleding, maar ook hand­werk­tech­nieken, life­style en styling.

Van histo­risch textiel tot de nieuwste mode. Om te zien, te ervaren, te leren, te voelen en te kopen. Een inspi­re­rend weekend waar enthou­si­aste mensen laten zien wat hen bezig­houdt en hoe u deze nieuwe ideeën kunt vorm­geven en inte­greren in uw huis.

Is breien of haken uw passie? Borduurt u liever of houdt u van kunstige quilts? Vult u al uw vrije tijd met spinnen of weven? Klost u alles aan elkaar? Bent u lief­hebber, beginner of gevor­derde? Tijdens dit crea­tieve textiel­weekend "Wonen en Leven met Textiel" dat op 27 en 28 mei op Land­goed Verhil­dersum wordt gehouden, kunt u uw hart ophalen.

Ontdek de persoon­lijk textiel­avon­turen van de stand­hou­ders en wordt aange­stoken door hun enthou­si­asme. Ze delen graag hun kennis, erva­ring en kunde met u. Textiel geïn­spi­reerd door de natuur, andere volken, de kunst of geschie­denis. Maar dan in een moderne uitvoe­ring. Want hand­werk is niet oubollig, maar het is creëren, ontspannen en genieten. En een inspi­ra­tie­bron voor velen.

Hand­werk: vroeger een ambacht en vooral nuttig. Wie herin­nert zich niet de sokken brei­ende oma of moeder die tot in de late uurtjes achter de naai­ma­chine kleding verstelt. Al werd het gezien als alleen nuttig, toch stelden de vrouwen hierin toch hun eer. Een stop moest zo mooi moge­lijk en bijna niet te zien zijn. Borduren werd voor­na­me­lijk aange­leerd om wasgoed te kunnen merken. Voor­beelden kunt u zien in het museum.  En als u ziet welke prach­tige borduur­werken er tijdens het textiel­weekend te zien zijn, dan beginnen uw vingers vast te krie­belen en wilt u zelf weer aan de slag.

Tegen­woordig is hand­werk voor velen vrije­tijds­be­ste­ding, soms bezig­heids­the­rapie, hand­werk als uitlaat­klep of om je hoofd leeg te maken. Vaak gaat het dan om vooral fraaie hand­werken. Maar voor zowel de nuttige als de fraaie hand­werken geldt dat we proberen de oude tech­nieken en vormen zo te gebruiken dat ze door nieuwe toepas­singen levend blijven. Kom dus ontdekken. Nieuwe tech­nieken en mate­ri­alen of nieuwe toepas­singen van oude tech­nieken en mate­ri­alen. En wat is dan leuker dan er vervol­gens zelf mee aan de slag te gaan. Want hand­werken zet aan tot dromen, fanta­seren en zelf proberen.

Denkt u dat dit niks voor u is? Veel te moei­lijk? Kom dan juist ontdekken welke prach­tige dingen je met vaak eenvou­dige middelen kunt maken. De basis is vaak heel eenvoudig: gewoon vasten en stokjes of recht en averecht. Of misschien het ene stik­steekje na het andere. En lang­za­mer­hand groeien er de prach­tigste werken onder uw handen. Wilt u graag iets nieuws proberen? Er zijn door­lo­pende demon­stra­ties en er worden lezingen en speciale rond­lei­dingen gehouden. Maar u kunt ook aanschuiven bij diverse work­shops.

En natuur­lijk is er live­mu­ziek, om de feest­vreugde te verhogen. Ook de inner­lijke mens wordt niet vergeten. Rust even uit in het Muse­um­café met een kop koffie of thee met iets lekkers. Of ga heer­lijk lunchen in het grand­café Korensant Verhil­dersum.

[hr]

Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Datum: zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017
Tijd: 10:30 — 17:00 uur
Kosten: er geldt een toeslag van € 1,50 op de normale entree­prijs

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.