Lauwersland Online - Tijdelijke vergunning voor Zeehondenopvang Eemsdelta in Termunterzijl

Tijdelijke vergunning voor Zeehondenopvang Eemsdelta in Termunterzijl

Het college van B&W heeft afge­lopen dinsdag een posi­tief besluit genomen over de voor­aan­vraag van stich­ting Zeehon­den­op­vang Eems­delta. Dit bete­kend dat de stich­ting binnen­kort de zeehonden in nood de nodige zorg mag verlenen.

Voor­zitter Jeroen Boer: "Wij zijn blij verrast met dit gewel­dige nieuws en dit bete­kent dat we verder kunnen. We gaan nu de defi­ni­tieve aanvraag indienen voor onze tijde­lijke opvang aan de Schep­per­buurt 4a, locatie Camping Zeestrand. Hier gaan we een opvang creëren in een leeg­staand gebouw achter op het terrein. Dit gebouw leent zich er uitste­kend voor, om na een kort­ston­dige verbou­wing, als opvang­adres voor de hulp­be­hoe­vende zeehond te kunnen dienen."

De locatie is voor maxi­maal 2 jaar, daarna gaat de stich­ting ervan uit dat ze zich perma­nent kunnen vestigen aan de Schep­per­buurt 37 in Termunter­zijl.

Op de tijde­lijke locatie verwacht de stich­ting onge­veer 10 tot maxi­maal 15 dieren te kunnen opvangen. Er zal een kleine quaran­taine afde­ling komen, een binnen­op­vang en een buiten­bassin. Op de tijde­lijke locatie zal geen bezoe­kers­cen­trum worden gecre­ëerd.

De stich­ting is de gemeente Delf­zijl zeer erken­te­lijk voor haar onder­steu­ning en de posi­tieve gesprekken die ze de afge­lopen tijd hebben mogen voeren. Jeroen Boer: "Wij gaan onze uiterste best doen om samen met onze enthou­si­aste vrij­wil­li­gers zo spoedig moge­lijk een fijne opvanglo­catie te kunnen openen waarbij iedere gewonde of zieke zeehond de beste zorg krijgt."

Mocht u ons willen steunen, in wat voor vorm dan ook… alle hulp is welkom!

Namens het bestuur en de vrij­wil­li­gers,
Trijn Swart, secre­taris
Tele­foon: 06 — 2234 0254