Tips om honden door Oud en Nieuw te loodsen

NEDERLAND — Oud en Nieuw bete­kent cham­pagne en vuur­werk. Feest dus voor veel mensen, maar niet voor honden, die vaak vrese­lijk bang zijn. En niet zonder reden, omdat vuur­werk levens­ge­vaar­lijk is voor honden.

Tips en adviezen

Rond de jaar­wis­se­ling zal er een hoop geknal zijn. Om de honden­be­zitter en zijn hond enigs­zins op weg te helpen om deze knal­lende avond door te komen, volgen hier­onder onze tips:

• Laat uw hond op oude­jaars­avond ruim voor midder­nacht uit. Zorg overdag voor een flinke wande­ling in een rustig recre­a­tie­ge­bied, waar geen knallen te horen zijn. Wanneer uw hond moe is, is hij minder geneigd op de knallen te letten.

• Houd uw hond in de dagen rond de jaar­wis­se­ling aange­lijnd zodat de hond niet uit paniek kan wegvluchten bij het horen van een harde knal. Een goed zittend, hond­vrien­de­lijk tuig kan een goede keus zijn, wanneer uw hond zich uit een hals­band worstelt bij paniek.

• Doe uw hond een hals­band om met uw tele­foon­nummer mocht de hond wegvluchten.

• Vermijd groepjes mensen, die moge­lijk vuur­werk bij zich kunnen hebben.

• Houd op oude­jaars­avond uw hond binnen en sluit ramen en ook de gordijnen, zodat de licht­flitsen niet zicht­baar zijn. Zorg daarbij voor aflei­dend, maske­rend geluid door de radio en/of tele­visie aan te zetten. Een over­heer­lijk bot kan bij niet al te erg vuur­werk wat aflei­ding bieden.

• Laat honden die niet bang zijn niet zonder meer samen met angstige honden of mensen die angst hebben voor vuur­werk. Honden die niet angstig zijn, kunnen de angst van anderen bemerken en daar­door zelf ook onzeker of angstig worden. Wanneer u zeker weet dat een niet-angstige hond het gedrag van de angstige hond niet over­neemt, dan kan de angstige hond aan deze hond wel steun hebben.

• Laat uw hond niet alleen op oude­jaars­avond. Blijf lekker thuis bij de hond en blijf rustig. Door uw aanwe­zig­heid heeft de hond al veel steun aan u. Ga de hond niet troosten door de hond betut­te­lend toe te spreken en over­dreven veel aan te halen of te aaien. Wees gewoon kalm en rustig aanwezig voor uw dier.

• Voor veel honden is een vertrouwde omge­ving de beste keus. Uiter­aard kunt u over­wegen om de jaar­wis­se­ling bij vrienden, familie of in een recre­a­tie­wo­ning door te brengen, waar geen/nauwelijks vuur­werk wordt afge­stoken en waar ook geen carbid wordt geschoten op nieuw­jaarsdag.

• Is uw hond een enthou­siast appor­teerder of erg nieuws­gierig? Voorkom dan dat hij achter wegge­gooid vuur­werk aanrent of probeert het in zijn bek te nemen.

We hopen dat u boven­staande tips kunt gebruiken om het voor uw hond wat aange­namer te maken, zodat ook u samen met uw hond kunt genieten van een fijne avond.

© Konink­lijke Honden­be­scher­ming