LAUWERSLAND ONLINE - TOPDRUKTE IN DOKKUM TIJDENS ADMIRALITEITSDAGEN 2017

Topdrukte in Dokkum tijdens Admiraliteitsdagen 2017

Ruim 60.000 mensen hebben het afge­lopen weekend Dokkum bezocht tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen 2017. De weers­voor­spel­lingen waren eerst slecht, maar achteraf gezien is dat heel erg meege­vallen.

Alleen vrij­dag­avond tijdens de Night of the Praams regende het in het begin pijpen­stelen. "Toch werd dit concert goed bezocht, al waren er wel iets minder mensen dan vorig jaar. Op de zater­dag­avond was het daar­en­tegen drukker dan ooit. Naar schat­ting waren er alleen op die avond al tussen de 15.000 en 20.000 bezoe­kers.", aldus voor­zitter Jan-Michiel van der Gang die met een zeer tevreden gevoel terug­kijkt op de zevende editie van hét mari­tieme en muzi­kale festival van het Noorden. "Vooral de saam­ho­rig­heid tijdens dit evene­ment is zo bijzonder. Het is veel meer dan alleen maar genieten van de muziek."

Meer bezoekers overdag

Het doel van de orga­ni­satie om ook overdag meer mensen naar de vele acti­vi­teiten op en rondom het water te trekken, is bereikt. Beide dagen was het mooi weer en enorm druk in Dokkum. Ook de keus voor een tweede podium op de Markt is goed uitge­pakt. Dat was een "boppe­s­lach".

De Markt werd druk­be­zocht waar­door het publiek zich door de hele stad verspreidde. Het uitbreiden van het Food­fes­tival bleek ook een succes te zijn. De pach­ters van de food­trucks hebben goede zaken gedaan.

Het reuzenrad draaide over­uren en de eerste speci­aal­bier­proe­verij zorgde ervoor dat de Grote Kerk vol was. De open­lucht­dienst was dit jaar mede dankzij het mooie weer een groot succes. Dit in tegen­stel­ling tot vorig jaar toen de kerk­dienst werd afge­last omdat het zo hard regende.

"Hoe doen jullie dat in Dokkum?"

De vijf pijlers van het festival – food, muziek, histo­risch theater, spec­ta­cu­laire acti­vi­teiten en bijzon­dere schepen – zullen ook tijdens de editie van 2018 centraal staan. "Verder zijn er ook al nieuwe leuke ideeën. Bijzonder is dat de vele vrij­wil­li­gers en spon­soren zich nu alweer melden voor volgend jaar. Iedereen wil er graag bij horen.", vertelt Van der Gang.

Volgens burge­meester Marga Waan­ders van Donge­ra­deel maakt dát de Admi­ra­li­teits­dagen juist zo bijzonder. "Ik krijg veel compli­menten van collega’s. Ze vragen: hoe doen jullie dat in Dokkum? Het geheim is dat al die honderden mensen in staat zijn om op een unieke manier samen te werken. Iedereen levert een bijdrage op zijn of haar manier.", aldus Waan­ders die afsloot met de woorden: "Koester de herin­ne­ringen van dit jaar en droom alvast over 2018. Dan zien we elkaar hier weer!"

Bezoek voor meer infor­matie over de Admi­ra­li­teits­dagen de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Op de foto: Één van de hoog­te­punten van de zater­dag­avond was dat zangeres Sanne Hans (Miss Montreal) vanaf het podium via een bootje naar het publiek voer.

Foto: © Marit Anker