Lauwersland Online - Toren van Kollumerzwaag heeft zijn haan terug

Toren van Kollumerzwaag heeft zijn haan terug

Wie de afge­lopen weken door Kollu­mer­zwaag reed, mistte hem waar­schijn­lijk al: de gouden haan op de toren van de Hervormde Kerk. Reden hier­voor was het groot onder­houd wat aan de toren gepleegd werd.

Deze kerk­toren, deels nog uit de 12e eeuw, staat sinds begin september in de stei­gers. Aannemer Pompstra heeft de toren de afge­lopen weken een flinke opknap­beurt gegeven; onder andere het loszit­tende voeg- en metsel­werk is waar nodig vervangen, nieuwe galm­borden zijn aange­bracht, een nieuwe zolder­vloer en er is blik­sem­be­vei­li­ging aange­bracht.

Het meest opval­lend is het werk aan de wijzer­plaat, en natuur­lijk de nieuw vergulde haan die vrijdag 14 oktober is terug­ge­plaatst. Hiermee zijn de onder­houds­werk­zaam­heden groten­deels afge­rond. Wanneer de steiger afge­broken is, zijn er alleen nog werk­zaam­heden aan de funde­ring. Het hele project is aanbe­steed voor ruim 23.000 euro.

Opdracht­gever: Stich­ting Erfgoed Kollu­mer­land en Nieuw­kruis­land
Aannemer: Aanne­mers­be­drijf Pompstra Kollu­mer­zwaag
Onder­houd wijzer­plaat en uurwerk: Vellema Hallum
Blik­sem­be­vei­li­ging: Van der Heide Kollum