Lauwersland Online - Tot woensdag geen opruimacties aan de Groninger Noordkust

maandag 7 januari 2019

Tot woensdag geen opruim­ac­ties aan de Groninger Noord­kust

Tot woensdag 9 januari worden er geen opruim­ac­ties meer gehouden langs de Groninger Noord­kust. Dat besluit is vanoch­tend genomen na overleg tussen de gemeente Het Hoge­land, Rijks­wa­ter­staat, de provincie Groningen, het Groninger Land­schap, zeehon­den­cen­trum Pieter­buren en het Water­schap Noor­der­zijl­vest.

Met het oog op de komende storm is de veilig­heid van vrij­wil­li­gers in het geding. Daar­naast is ook natuur­be­scher­ming in de kwets­bare kwel­ders van belang, voor behoud van flora en fauna.