Lauwersland Online - Twee jaar lang extra subsidie voor Domies Toen in Pieterburen

donderdag 26 september 2019

Twee jaar lang extra subsidie voor Domies Toen in Pieter­buren

Het college van B&W van Het Hoge­land heeft besloten de subsidie voor Domies Toen in Pieter­buren twee jaar lang te verhogen van jaar­lijks 10.100 euro naar jaar­lijks 24.000 euro. Na die periode wordt de subsidie weer terug gebracht naar het huidige niveau.

De bota­ni­sche tuin in Pieter­buren verkeert in finan­cieel zwaar weer. Een eerder dit jaar gehouden zoek­tocht naar spon­soren leverde onvol­doende op, reden voor het bestuur om zich tot de Gemeente Het Hoge­land te wenden.

Het college van B&W heeft nu dus besloten de helpende hand te reiken. Wethouder Eltjo Dijk­huis: "Domies Toen is een begrip en een waar­de­volle toeris­ti­sche trek­pleister in het dorp en in de gemeente. Als gemeente hechten we daarom zeer aan het voort­be­staan. De extra subsidie biedt het bestuur lucht en ruimte om te kijken hoe een stabiele finan­cie­ring in de toekomst vorm kan krijgen."

In Pieter­buren wordt gewerkt aan een dorps­visie. Daarin krijgt de toekom­stige finan­cie­ring van de bota­ni­sche tuin ook aandacht.

Tekst: © Gemeente Het Hoge­land
TE KOOP

Lauwersland Online - TE KOOP

Kalfs­vlees van Verhil­dersum is een echte aanrader voor de lief­hebber! Sinds 1996 levert Verhil­dersum aan een grote groep fijn­proe­vers vlees van Groninger blaarkop en Laken­velder kalveren die geweid hebben op het land­goed van de borg in Leens.

Op 27 oktober sluit de inschrij­ving en op = op, dus wees er snel bij.

Klik hier voor meer infor­matie!

PERSONEEL GEZOCHT

Aanpakker voor schoon­maak van een groot huis in Zuid­horn voor 3 uur per week op maandag of vrijdag. Erva­ring is vereist.

Bel 06 - 5050 8231 voor meer infor­matie.