Lauwersland Online - Tweede editie 112GroningenDag

Tweede editie 112GroningenDag

Op zaterdag 16 juni vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om Mart­i­ni­P­laza in Groningen. Van 10:00 tot 17:00 uur zijn er diverse hulp­ver­le­nings­in­stan­ties aanwezig, waar­onder verschil­lende brand­weer­korpsen, ambu­lan­ce­zorg, politie en justitie, Veilig­heids­regio Groningen, ProRail en nog vele anderen.

Na het succes van de eerste editie in 2016 kon een vervolg niet uitblijven, zo zegt orga­ni­sator Martin Nuver van 112Groningen.nl. "Dit jaar wordt de 112GroningenDag nog groter met een extra hal en pakken we nog spec­ta­cu­lairder uit." De gehele dag zijn er talrijke spec­ta­cu­laire demon­stra­ties en de hulp­ver­le­ners geven u graag uitleg over hun werk. Op het Hore­cap­lein kunt terecht voor een hapje en een drankje en door­lo­pend zijn er muzi­kale optre­dens.

Nieuw dit jaar is bijvoor­beeld het Defensie-plein met daar verte­gen­woor­digd de Konink­lijke Land­macht, Konink­lijke Lucht­macht en de Vloot en Road­show Konink­lijke Marine. Een gepant­serde tank bekijken? Even kapi­tein zijn van een mari­ne­schip of een straal­jager besturen? Het kan alle­maal!

De 112GroningenDag is ook bijzonder leer­zaam voor jong en oud. Op de veilig­heids­markt staan op 16 juni talrijke bedrijven en instan­ties voor u klaar met infor­matie over ieders dage­lijkse veilig­heid. Veilig­heid en leef­baar­heid in je eigen huis, op straat, op het werk, in de auto en in je eigen omge­ving is niet altijd vanzelf­spre­kend. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Maar hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Had het voor­komen kunnen worden? En wat kan je als burger doen als er echt iets mis gaat? Op deze en andere vragen kunt u op zaterdag 16 juni antwoord op krijgen. Zodat ieders omge­ving weer iets veiliger wordt en vooral dat u weet wat u moet doen in het geval van een cala­mi­teit.

In 2018 bestaat de nieuws­site 112Groningen.nl 15 jaar, een jubi­leum welke groots gevierd gaat worden op zaterdag 16 juni tijdens de 112GroningenDag. Mart­i­ni­P­laza aan de Leonard Sprin­ger­laan 2 in Groningen is geopend van 10:00 tot 17:00 uur. De 112GroningenDag wordt mede moge­lijk gemaakt door Bestrating.nl en 101BHV.nl.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.112groningen.nl !


Lauwersland Online - Tweede editie 112GroningenDag


112GroningenDag
Mart­i­ni­P­laza
Leonard Sprin­ger­laan 2
9727 KB Groningen

Datum: zaterdag 16 juni 2018
Tijd: 10:00 — 17:00 uur

Kosten: tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.