Lauwersland Online - Tweede secretaris voor de Cliëntenraad BMWE

Tweede secretaris voor de Cliëntenraad BMWE

De Cliëntenraad BMWE is een onafhankelijke adviesraad in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, zij adviseert de gemeenten gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken.

Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoering en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreffen op het gebied van werk en inkomen. Op basis van signalen van de uitkeringsgerechtigden en mensen met een laag inkomen kan de Cliëntenraad zaken en ontwikkelingen bij de gemeenten aankaarten. De Cliëntenraad behartigt geen individuele belangen en/of zaken.

De Cliëntenraad is er voor de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering op basis van de Participatiewet (Wwb, Wajong en WSW).


Per 1 januari 2017 is de Cliëntenraad BMWE op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de secretaris kan ondersteunen bij zijn werkzaamheden.

Wat ga je doen?

• het voorbereiden, bijwonen en notuleren van de vergaderingen
• bewaken van agendapunten en actiepunten
• het onderhouden van contacten met de overige leden
• het meedenken bij het ontwikkelen van beleid.

Er vinden zo’n 12 tot 15 keer per jaar vergaderingen, in verschillende samenstelling, plaats waarin het gemeentelijke uitvoeringsbeleid, verordeningen, ervaringen en signalen besproken worden. Aan deelname aan de vergaderingen van de Cliëntenraad is een vergoeding verbonden en ook de gemaakte reiskosten naar de vergaderlocatie worden vergoed.

De Cliëntenraad is op zoek naar een kandidaten die:

• woonachtig zijn in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond en behoren tot de doelgroep van de Participatiewet.


Ben jij de tweede secretaris die de Cliëntenraad zoekt, ben je geïnteresseerd en enthousiast? Schrijf dan een korte motivatie naar info@clientenraadsozawe.nl.

Voor meer informatie en een afspraak voor een oriënterend gesprek kun je contact opnemen met de secretaris Jan Meijerhof, telefoon: 06 – 2142 0428. Bezoek voor meer informatie de website www.clientenraadsozawe.nl.