Lauwersland Online - Tweedekans Kerstmarkt in Baflo

Twee­de­kans Kerst­markt in Baflo

Enkele jaren geleden is een groepje leden van de kerken in Baflo gestart met een Twee­de­kans Kerst­markt ten bate van Voed­sel­bank Het Hoge­land. Het is onder­tussen een jaar­lijks terug­ke­rende acti­vi­teit geworden.

Ook dit jaar, op vrijdag 8 december, wordt de Twee­de­kans Kerst­markt geor­ga­ni­seerd. Hebt u bruik­bare spullen op zolder staan die u voor dit doel wilt geven of wilt u iets lekkers bakken? De orga­ni­satie hoort het graag!

Men gaat alle spullen verkopen ten bate van Voed­sel­bank Het Hoge­land en het gaat onge­twij­feld weer een gezel­lige kerst­markt worden. Er is koffie en thee aanwezig en ook kunnen er producten voor de voed­sel­bank inge­le­verd worden.

Voor meer infor­matie kan iedereen terecht bij:
• Sipko en Gré de Boer, 0595 - 423 569
• Dethmer en Tineke Drenth, 0595 - 425 018
• Lammy de Boer, 0595 - 424 569
• Trix Mulder, 0595 - 425 717
of
• Janny Minnema, 0595 - 789 001


Imma­nu­el­kerk
Heerestraat 34
9953 PJ Baflo

Datum: vrijdag 8 december 2017
Tijd: 13:00 - 17:00 uur