Lauwersland Online - De Uitkijkdijk op Lauwersoog geopend

De Uitkijkdijk op Lauwersoog geopend

In het kader van het project Lauwersom worden op Lauwersoog 4 uitkijk­punten gere­a­li­seerd die onder­deel worden van een netwerk van recre­a­tieve fiets- en wandel­paden waarbij de bele­ving van het gebied centraal staat.

De punten zullen wisse­lend zijn en op een nieuwe manier zicht bieden op de Waddenzee, het Lauwersmeer, de havens en op Lauwersoog zelf. Een selec­tie­com­missie bestaande uit onder anderen twee bewo­ners en een onder­nemer uit Lauwersoog, heeft vorig jaar september de voor­keur gegeven aan het ontwer­persduo Ben van der Meer en Lambert Kamps : zij mochten het ontwerp van twee van deze hoog­te­punten voor hun reke­ning nemen.

Een van de twee objecten bevindt zich op de dijk, vlakbij de entree van de haven: de Uitkijk­dijk. Begin juli is Vegter Water­bouw uit Veendam begonnen met het verhogen van de dijk. Na de bouw­vakantie is het verhogen afge­rond en is de trap gemaakt. De opening van de Uitkijk­dijk heeft in kleine kring plaats gevonden met onder anderen het project­team, de Vegter Water­bouw , de ontwer­pers, de selec­tie­com­missie en het water­schap.

De grote opening is volgend jaar zomer als alle uitzicht­punten klaar zijn en het project Lauwersom daarmee is afge­rond.

© Gemeente De Marne