Lauwersland Online - Unieke zorg in Coöperatie Klooster&Buren

Unieke zorg in Coöperatie Klooster&Buren

Coöperatie Klooster&Buren in Kloosterburen organiseert deze winter een aantal thema-avonden om de werkwijze van de coöperatie toe te lichten.

De eerste bijeenkomst -met als thema De Zorg- is maandag 13 november om 19:30 uur in het Olde Heem.

“We worden veel benaderd door mensen die denken dat wij alles met vrijwilligers doen, niets is minder waar.”, zegt Nienke Klunder, verantwoordelijk voor de zorgontwikkeling in Klooster&Buren en coördinator van het zorgteam. Nienke zal deze eerste thema-avond vertellen over hoe de zorg bij ons werkt in de praktijk.

Met deze thema-avonden willen we mensen meer inzicht geven in onze werkwijze zodat zij weten waar ze op kunnen rekenen en dat ze zich veilig voelen bij ons. Mensen wonen zelfstandig en indien ze een zorgvraag hebben, kunnen ze een beroep doen op een professioneel zorgteam in dienst van de coöperatie. We noemen het “Beschermd zelfstandig wonen”. De bewoners die in het Olde Heem wonen, is een mix van jong en oud door elkaar.

Het afgelopen jaar is er heel veel geïnvesteerd in het pand om het toekomstbestendig te maken. De energiekosten zijn gehalveerd door nieuwe ramen en een nieuw verwarmingssysteem. Het aantal bewoners is inmiddels meer dan verdubbeld, er is veel vraag naar de appartementen, die ruim van opzet zijn. Bewoners zullen deze avond ook vertellen hoe ze het wonen in het Olde Heem ervaren.


Programma

19:30 uur – Inloop met koffie
19:45 uur – Welkom door Anne Hilderink
20:00 uur – De zorg en het belang van persoonsbescherming: Nienke Klunder
20:30 uur – Een voorbeeldcase door: Sjaak de Hoop en Marcel de Vries
21:30 uur – Einde programma


Olde Heem
Professor Poststraat 1
9977 RN Kloosterburen

Datum: maandag 13 november 2017
Tijd: 19:30 uur

Bezoek voor meer informatie de website www.kloosterenburen.nl !