Lauwersland Online - Uw bestuur klaar voor de toekomst?!

Uw bestuur klaar voor de toekomst?!

Op donderdag 25 januari van 17:30 tot 21:30 uur organiseren CMO STAMM, de Steunpunten Vrijwilligerswerk en de dorpencoördinatoren uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de informatiebijeenkomst “Uw bestuur klaar voor de toekomst?!”

Een vervolg op de bijeenkomst “Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart” dat in het najaar van 2017 werd georganiseerd en waar besturen van vrijwilligersorganisaties, raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek gingen over inwonerkracht en de knelpunten rondom vrijwillige inzet. Veel organisaties gaven toen aan moeite te hebben bij het vinden van geschikte bestuursleden.

Tijdens de informatiebijeenkomst “Uw bestuur klaar voor de toekomst?!” zal een expert van NOC*NSF een presentatie en tips geven over bestuurlijke vernieuwing. Verder informeren vijf organisaties uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond over hoe zij invulling geven aan het besturen. Er is tijdens de avond volop gelegenheid om ervaringen en kennis te delen.

De informatiebijeenkomst is voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscoördinatoren en initiatiefnemers uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en wordt gehouden in De Blauwe Schuit aan de Warfstraat 1 in Winsum. Gezien het tijdstip zorgt de organisatie voor een stamppotbuffet.

Aanmelden (link) voor de bijeenkomst kan tot en met zondag 21 januari en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze informatiebijeenkomst is een onderdeel van het project “Sterk Vrijwilligerswerk” en wordt door de Provincie Groningen mogelijk gemaakt.

Afbeelding: © CMO STAMM