Lauwersland Online - Vacature Social Media & Marketing - Seasons.nu

Vacature: Social Media & Marketing — Seasons.nu

Speur jij dage­lijks naar nieuwe trends op sociale media? Weet je precies wat tren­ding is en hebben Twitter, Inst­agram en Facebook geen geheimen meer voor jou? Ben je daarbij een crea­tieve denker die over voldoende ideeën beschikt om marke­ting­cam­pagnes op te zetten? Dan ben jij wellicht de ideale kandi­daat om aan de slag te gaan als marke­teer voor onze kanalen op sociale media!

Seasons.nu

is een e-commerce bedrijf onder­deel van Seasons VOF een inter­net­be­drijf. Seasons.nu heeft twaalf verschil­lende webwin­kels, waar­voor wij op zoek zijn naar een talent op het gebied van sociale media.

Seasons.nu is een e-commerce bedrijf

Sinds 2009 zijn we actief in retail, e-commerce. Onze Seasons Webwin­kels worden dage­lijks onder­houden door een dream­team met enthou­si­aste, passie­volle en profes­si­o­nele mede­wer­kers. Hier kun jij een onder­deel van worden!

Van Facebookpost naar blogpost!

Als expert op het gebied van sociale media ga je aan de slag met de kanalen van Seasons.nu op verschil­lende sociale media. Hierbij creëer je leuke en aanspre­kende content, wat aansluit bij onze doel­groep. Met deze content zorg je ervoor dat de doel­groep betrokken blijft bij onze webwin­kels. Geef bijvoor­beeld inte­res­sante tips om aan de slag te gaan met onze schoon­maak­ar­ti­kelen, biedt infor­matie over de ijzer­waren die wij aanbieden, enzo­voorts.

Je gaat in deze functie zelf­standig aan de slag en komt op proac­tieve wijze met nieuwe ideeën om onze marke­ting te verbe­teren. Om deze functie zo goed moge­lijk te kunnen vervullen is het een pré als je affi­ni­teit hebt met onze producten en weet hoe je crea­tieve, aanspre­kende blog­be­richten kunt schrijven.

Wat bieden wij je?

• Een markt­con­form salaris;
• Veel; verant­woor­de­lijk­heid, dus veel waar­de­volle werk­er­va­ring;
• Een uitda­gende en flexi­bele bijbaan;
• Ruimte voor crea­ti­vi­teit en ideeën;
• Werken in een super­leuk dream­team binnen een dyna­misch bedrijf.

Wat verwachten we van jou?

• Je hebt een rele­vante hbo- of wo-oplei­ding afge­rond, zoals commu­ni­catie, jour­na­lis­tiek of marke­ting;
• Je hebt aantoon­bare schrij­fer­va­ring, bijvoor­beeld in de vorm van een blog;
• Je hebt goede sociale media-skills;
• Je hebt een uitste­kende beheer­sing van de Neder­landse taal in woord en geschrift;
• Je bent per direct beschik­baar voor langere tijd.

Beschikbaarheid

• In eerste instantie dien je vijf uur per week beschik­baar te zijn voor het uitvoeren van deze functie. Op termijn kan dit, in overleg, meer worden!
• Je kunt van maandag tot en met vrijdag op flexi­bele tijden aan de slag, waarbij wij de moge­lijk­heid bieden om vanuit huis te werken.

Denk jij dat deze functie bij je past en wil je de uitda­ging aangaan om samen met de rest van ons dream­team te werken aan het uitbreiden van ons product­aanbod en onze klan­ten­kring? Dan zijn we op zoek naar jou!

Stuur je CV en moti­vatie naar diemer@seasons.nu of neem contact op via: 050 — 306 1014.