2018 Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland

Beleef Ameland vanuit vakantiebungalow De Weidegors!

Ameland… het eiland van ruimte, rust, vele faci­li­teiten en acti­vi­teiten… én de uiterst comfor­ta­bele en luxe 6-persoons vakan­tie­bun­galow De Weide­gors!

Vakan­tie­bun­galow De Weide­gors is gelegen aan het Erica­veld op Ameland en ligt op loop­af­stand van het dorp Ballum.


2018 Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland


Zand­kas­telen bouwen, genieten van een hapje en een drankje of uitwaaien en geheel tot rust komen? Dan bent u op het zeer brede Noord­zee­strand op het juiste adres. Natuur­lief­heb­bers vinden hun vertier aan de wadkant van dit prach­tige eiland. Eb en vloed, een varia aan vogels en niet te vergeten: de zeehonden.

Ameland belooft u een onver­ge­te­lijke vakantie! Als “eilan­den­be­woner” weet u dat het weer vari­eert van stra­lend en zomers warm tot winters guur. Welke van onze 2 bunga­lows u ook kiest, u komt thuis: gezellig en uiterst comfor­tabel inge­richt, voor­zien van alle luxe en speel­ruimte te over voor de kinderen terwijl u geniet van een goed glas wijn en het boek welke lang op u heeft gewacht…


2018 Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland

2018 Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland

2018 Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland


De Weidegors — uw verblijf voor maximaal 6 personen

De Weide­gors is gebouwd omstreeks 1970 en de laatste jaren grondig verbouwd om uw verblijf zo aange­naam moge­lijk te maken. Tevens is de bungalow voor­zien van een vaat­wasser, wasma­chine en luxe meubi­lair waarbij uiterst comfor­ta­bele bedden vanzelf­spre­kend niet ontbreken. Door de aanwe­zig­heid van harde vloeren, welke het verblijf van uw huis­dier kunnen weer­staan, is deze ook van harte welkom!

Uw vakantie samen beleven… dat staat voor dubbel plezier!

Lekker een week­eind, midweek of week genieten van een echte Wadden­va­kantie met een ander gezin? Het 50-jarig huwe­lijks­ju­bi­leum van opa en oma op een speciale manier vieren of misschien wel op vakantie met nieuwe vrienden of bekenden van vroeger? Onze vakan­tie­bun­galow stelt u ruim in de gele­gen­heid om dit te reali­seren.

U kunt verblijven met maxi­maal 6 personen in een van onze uiterst comfor­ta­bele bungalow waar genoeg ruimte is om samen uitge­breid te koken, naar harten­lust uw favo­riete spel­le­tjes te doen, herin­ne­ringen op te halen en vanzelf­spre­kend nieuwe onver­ge­te­lijke herin­ne­ringen te maken.

Onze vakan­tie­bun­galow ligt middenin de natuur en dat is niet voor niets. Door de rust en de ruimte van Ameland ontstaan er bijzon­dere momenten. Momenten die de plek waar u ze beleeft ook zo bijzonder maken. Wande­lingen op een prach­tige zomer­avond langs het strand, voetbal of tennis met zijn allen op het grote veld voor de bungalow met misschien wel andere vakan­tie­gan­gers waar hecht contact mee ontstaat voor het leven…

Dit alles is moge­lijk op het prach­tige eiland Ameland. Wacht niet langer met reser­veren want met het uitzicht op deze welver­diende vakantie geniet u van de mooiste horizon die u kunt vinden.


2018 Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland


Verhuur in eigen beheer

De verhuur­mo­ge­lijk­heden beheren wij zelf, uitslui­tend op deze manier kunnen wij u een goed en verzorgd verblijf op Ameland garan­deren. In tegen­stel­ling tot vele andere vakan­tie­wo­ningen bieden wij u een compleet inge­richte, en vooral gezel­lige, bungalow alsof het uw eigen thuis is en waar tele­visie met Netflix® én draad­loos internet niet ontbreken.

Kwali­teit en vertrouwen staan bij ons voorop, u heeft recht op uw welver­diende en onbe­zorgde Wadden­va­kantie. Ameland en de Wadden beleef je vanuit De Weide­gors: Vakan­tie­bun­ga­lows Ameland!


2018 Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland

Uw eigen tuin­mannen tijdens uw verblijf op Ameland!


Vakan­tie­bun­galow De Weide­gors
Vakan­tie­bun­ga­lows Ameland
Erica­veld 323
9162 SN Ballum
tele­foon­nummer: 06 — 2267 9530

Bezoek voor meer infor­matie de website www.vakantiebungalowsameland.nl !