Lauwersland Online - Van verjaardagsfeest Queen Elizabeth naar Garnwerd aan Zee

vrijdag 21 juni 2019

Van verjaar­dags­feest Queen Eliza­beth naar Garn­werd aan Zee

Popu­laire band The Beatles Revival brengt muziek in leven van arme kinderen

Muziek zit in alle kinderen. Maar niet alle kinderen krijgen de moge­lijk­heden om hun muzi­kale talenten te ontdekken en ontwik­kelen. Kiwa­nis­club Groningen, Muziek Orga­ni­satie Noord (MON) en de Voed­sel­bank willen muziek in het leven brengen van kinderen die in armoede opgroeien. Om geld in te zamelen voor dit project wordt op zondag 30 juni vanaf 16:00 uur een Charity Event geor­ga­ni­seerd bij Garn­werd aan Zee. Daar treedt dan The Beatles Revival op. De band, die razend popu­lair is in Europa, optrad in de beroemde Cavern Club te Liver­pool én tijdens het verjaar­dags­feest van Queen Eliza­beth.